หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องยนต์ » วิศวเครื่องจักกร » เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับรถยก

เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับรถยก

ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในรถยก

พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับรถยก

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว(kw/r/min) เเรงในการหมุนท
ี่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
12t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1400
16t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1300
20t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1400
25t D6114ZLQ2B 184/2200 958/1300
50t D6114ZLQ1B 205/2200 1112/1300~1500

ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในรถด้วยปั๊มผสมซีเมนต์

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว(kw/r/min) เเรงในการหมุนท
ี่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
รถด้วยปั๊ม90 C6121ZG13a 156/2200 828/1400
C6121ZG13d 162/2200 844/1400
รถด้วยปั๊ม100 C6121ZG13b 187/2200 969/1400
รถด้วยปั๊ม60 D6114ZG1B 140/2200 670/1540

ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเครื่องอัดแน่น

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว
(kw/r/min)
เเรงในการหมุนท
ี่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
เครื่องอัดแน่น4YF26 C6121ZG16b 174.5/2200 912/1400
เครื่องอัดแน่นSR26RM C6121ZG16g 187/2200 969/1400

ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเครื่องขูด(scrapers)

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว
(kw/r/min)
เเรงในการหมุนที่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
เครื่องขูด(scrapers)
ZL9A
D6114ZGB 160/2200 850/1300~1500

ตารางละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเครื่องขูดดิน(Grab)

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว
(kw/r/min)
เเรงในการหมุน
ที่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
ปริมาณการรับความจุ0.8m3 D6114ZG4B 105/1900 660/1320
ปริมาณการรับความจุ1m3 D6114ZG7B 125/2100 700/1400
ปริมาณการรับความจุ1.2m3 D6114ZG14B 147/2200 760/1540

ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทำเหมืองน้ำมัน

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว
(kw/r/min)
เเรงในการหมุนที่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
เครื่องทำทางสัญจรเ
ข้าบ่อน้ำTJL17
C6121ZG01c 142/1700 957/1400
เครื่องซ่อมบ่อน้ำXJ C6121ZG16a 187/2200 969/1400

Shanghai Diesel Engine