ติดต่อเรา
Add : NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438, China
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า:
Тel: +86-21-6065 2288
Fax: +86-21-6560 8826
Email: generator@sdecie.com
GMT+8(เขตเวลามาตรฐาน)
เครื่องยนต์เรือ
Тel: +86-21-6065 2288
Fax: +86-21-6560 8826
Email: marine@sdecie.com
GMT+8(เขตเวลามาตรฐาน)
ชิ้นส่วนประกอบ
Tel: +86-21-6065 2288
Fax: +86-21-6560 8826
Email: spare@sdecie.com
GMT+8(เขตเวลามาตรฐาน)
เครื่องยนต์
Tel: +86-21-6065 2288
Fax: +86-21-6560 8826
Email: motor@sdecie.com
GMT+8(เขตเวลามาตรฐาน)
บริการ
Tel: +86-21-6065 2288
Fax: +86-21-6560 8826
Email: sc_fw@sdec.com.cn
GMT+8(เขตเวลามาตรฐาน)
QQ: 2067654471