เครื่องยนต์

  1. เครื่องยนต์ที่ใช้เเก๊ซธรรมชาติ 5.3L SC5DT160/180Q3   Euro III
   4CT160/180   Euro II
   การใช้เเรงม้าตั้งเเต่160-200ม้า ...
  1. เครื่องยนต์ที่ใช้เเก๊ซธรรมชาติ 8.3L ช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 210 ถึง 260 เเรงม้า
   เหมาะกับการใช้งานสำหรับรถบรรทุกเเละรถบัส
  1. เครื่องยนต์ที่ใช้เเก๊ซธรรมชาติ 9L ช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 260 ถึง 320 เเรงม้า
   เหมาะกับการใช้งานสำหรับรถบรรทุกเเละรถบัส ...
  1. เครื่องยนต์ G128 สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 207 ถึง 419 เเรงม้า
   เครื่องยนต์ดีเซล ชุด G128 มีส่วนเเบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว...
  1. เครื่องยนต์ ชุด H ช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 68 ถึง 250 เเรงม้า
   เหมาะกับการใช้งานสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   เครื่องยนต์ ชุด H ได้ออกเเบบโดยร่วมมือกับบริษัทAvl ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ทั้งประหยัดพลังงานเเละเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
   ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะ ได้ผลิตตามขั้นตอนการออกเเบบ GPDPของบริษัทSaic ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 12V135ช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 398 ถึง 755 เเรงม้า
   เหมาะกับการใช้งานสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 12v135มีจุดเด่นกำลังสูงเเละเเรงอีกด้วย คลุมไม่น้อยกว่า 6000,000 ชุดในตลาด
  1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด SC5D หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 4
   ปริมาณความจุระบาย:5.3 L
   บอร์/ระยะทาง:114/130 mm ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด SC9Dช่วงกำลัง ตั้งเเต่ 245 ถึง 340 เเรงม้า
   เหมาะกับการใช้งานสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 9D ถูกพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับบริษัท Avl ซึ่งถือเป็นกำลังหลักสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้บนบก ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ยอมรับจากผลิตภัณฑ์ ชุด 3300 ของAmerica Caterpilla ผลิตสำหรับวิศวเครื่องจักกร มีการสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัทAmerica Caterpilla จำนวนผลิตภัณฑ์เกิน 1 ล้านเครื่องในโลก ...
  1. เครื่องดีเซล ชุด 4114 เครื่องดีเซล ชุด 4114 ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด 6114 ใช้วิธีการออกเเบบที่มีความก้าวหน้า มีโครงสร้างที่เเข็งเเรงอย่างมาก บริเวณอัตราเเรงม้าที่คลุมเครื่องดีเซล ชุด4114ก็ได้ขยายออกไป ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด D9เครื่องดีเซลชุดนี้ ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด6114 นอกจากได้รับข้อดีของเครื่องดีเซลชุด 6114 เเลั้ว ยังทำการออกเเบบอะไหล่ที่สำคัญใหม่ ทำให้เเรงม้าเเรงมากขึ้น ...
  1. 4-Valve Truck-Use Diesel Engine
  2. เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในรถบรรทุกหนัก EuroⅣ 4-วาล์ว ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าความกดดันสูง เครื่องดีเซล ชุด SC9DF ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด D 114 โดยเป็นเครื่องดีเซลที่ได้รับใช้เเละมีความสำเร็จผลดีภายในประเทศจีน เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัท เซี่ยงไฮ้เ ครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วนจำกัด ที่มีเทคโนโลยีสูง ....
  1. เครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ชุด SC9DKเครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้าชุดIII ประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตจาก บริษัท เซี่ยงไฮ้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วน จำกัด ผลิตค้นคว้าด้วยพื้นฐานเครื่องดีเซล ชุด D114 ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ชุดSC8DKเครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้าชุดIII ประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตจาก บริษัท เซี่ยงไฮ้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วน จำกัด ผลิตค้นคว้าด้วยพื้นฐานเครื่องดีเซล ชุด D114 อะไหล่ที่สำคัญทั้งหมดใช้อะไหล่ที่ดีที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ...
  1. 4-Valve Truck-Use Diesel Engine
  2. เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในรถบรรทุกหนัก EuroⅣ 4-วาล์ว ที่ทำงานด้วยไฟฟ้าความกดดันสูง เครื่องดีเซล ชุด SC9DF ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด D 114 โดยเป็นเครื่องดีเซลที่ได้รับใช้เเละมีความสำเร็จผลดีภายในประเทศจีน เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัท เซี่ยงไฮ้เ ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ชุด SC9DKเครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้าชุดIII ประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตจาก บริษัท เซี่ยงไฮ้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วน จำกัด ผลิตค้นคว้าด้วยพื้นฐานเครื่องดีเซล ชุด D114 อะไหล่ที่สำคัญทั้งหมดใช้อะไหล่ที่ดีที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ...
  1. เครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ชุดSC8DKเครื่องยนต์ดีเซลเเบบควบคุมด้วยไฟฟ้าชุดIII ประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตจาก บริษัท เซี่ยงไฮ้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วน จำกัด ผลิตค้นคว้าด้วยพื้นฐานเครื่องดีเซล ชุด D114 อะไหล่ที่สำคัญทั้งหมดใช้อะไหล่ที่ดีที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ...
  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือ ชุด 95/135 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน...
  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเรือยี่ห้อ CUMMINS 50HZ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน ...
  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเรือยี่ห้อ CUMMINS 60HZ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน ...