หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า » ระบบโมดูลาร์แผงควบคุมของsdec

ระบบโมดูลาร์แผงควบคุมของsdec

ระบบโมดูลาร์แผงควบคุมของsdec

MSA 501 (มาตรฐาน)
ลักษณะเฉพาะของแผงควบคุมชุดที่เปิดด้วยกุญแจ

1. เครื่องควบคุมการปิดหรือการเปิด(ด้วยกุญเเจ)
2. เครื่องมือวัดค่ากระเเสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์เเละเครื่องวัดเเรงดันไฟฟ้า, สวิตช์เปิด-ปิดเเบบเลือกได้, เครื่องมือวัดความถี่, เครื่องมือวัดเเรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิน้ำที่ใช้เเบตเตอรี, ปุ่มฉุกเฉิน
3. ระบบสัญญาณเตือน:เครื่องยนต์ความเร็วสูงมีอุณหภูมิสูงเกิน, เเรงดันน้ำมันต่ำ, ชาร์จไฟล้มเหลว
4. ระบบป้องกัน:เครื่องยนต์ความเร็วสูงมีอุณหภูมิสูงเกิน,เเรงดันน้ำมันต่ำ,หยุดฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆสามารถจัดตั้งได้

MSA 704
ลักษณะเฉพาะของแผงควบคุมชุดที่เปิดโดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขัดข้องอัตโนมัติ(AMF) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดเครื่องเเละปิดเครื่องอัตโนมัติ การควบคุมภาระอัตโนมัติ(ต้องการระบบ ATS) การตัดข้อเหวี่ยงออกอัตโนมัติ การแสดงพารามิเตอร์ การตรวจสอบ เเละการป้องกัน
ฟังก์ชั่น:
1. การเปิด-ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
2. ลองติดเครื่องสามครั้ง เเละการตัดข้อเหวี่ยงออกอัตโนมัติ
3. การแสดงพารามิเตอร์(V/A/Hz/ชั่วโมง)
4. การตรวจสอบเเละการป้องกันเครื่องยนต์
5. ชาร์จไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับกระตุ้นเเละสัญญาณเตือนชาร์จไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับล้มเหลว
6. การคำนวณเวลาในการดำเนินงาน
7. การจัดตั้งโปรเเกมสามารถปรับได้โดยผ่านปุ่มกุญแจบนเเผง
8. เบรกเกอร์สำหรับวงจรอากาศขาออก(ACB)

MSA 808
แผงควบคุมเเบบขนานนี้มีการออกเเบบที่ดีเเละมีกำลังเเรงมาก นอกจากฟังก์ชั่นพื้นฐานการควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ระยะไกลเเล้ว ยังมีฟังก์ชั่นอื่นที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม รวมถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 32
ชุดเเบ่งใช้กำลังไฟฟ้าจริงเเละเเบ่งสัดส่วนโหลดกำลังไฟฟ้ารีเเอคทีฟ(reactive power)เดียวกัน
เเละใช้อินเตอร์เฟสการสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่มาตฐานด้วยกันเช่นกัน โดยผ่านเครื่องพีซีหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์มาโทรติดต่อกันด้วยทางไกล เราสามารถตรวจสอบระบบซิงโครไนซเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หลายอย่าง
ลักษณะเฉพละ:
1. สามารถควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดเดียวเเละเครื่องปิด/เปิดที่ใช้สำหรับอากาศส่งออกได้ทั้งใช้มือเองหรือว่าโดยอัตโนมัติ
2. หน้าจอแสดงข้อมูลLCD แบบใหญ่:
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: เเรงดันน้ำมัน, อุณหภูมิน้ำ, เเรงดันไฟฟ้าเเบตเตอรี,เวลาการทำงาน
พารามิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: เเรงดันเฟส, เเรงดันสายไฟ, ความถี่, ตัวประกอบกาลังไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้าจริง ,กำลังไฟฟ้ารีเเอคทีฟ, องศา พารามิเตอร์การซิงโครไนซ: เเรงดันไฟฟ้าบัสเมน(Mains bus voltage)เเบบสายที่ต่ออย่างขนาน, เเรงดันไฟฟ้าบัสเมน(Mains bus voltage), แรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ,ความถี่,ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า
3. การหยุดเพื่อป้องกัน: แรงดันน้ำมันต่ำ, อุณหภูมิสูง, ความเร็วเกิน, ความถี่เกิน, สัญญาณความเร็วหาย, การติดหรือการเปิดล้มเหลว, กระเเสไฟฟ้าเกิน, เเรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำ, กำลังกลับ,การป้องกันแบบผลต่าง
4.สัญญาณเตือน:ชาร์จไฟล้มเหลว, อุณหภูมิสูง, เเรงดันน้ำมันต่ำ, เเรงดันเเบตเตอรีต่ำ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณล้มเหลว
5. การบันทึกข้อมูลในอดีต(เช่นตลับหมึก)
6. ให้สามารถควบคุมจัดตั้งพารามิเตอร์
7. ขยายฟังก์ชั่นได้อย่างมีความสะดวก

Shanghai Diesel Engine