วิศวเครื่องจักกร

    1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ยอมรับจากผลิตภัณฑ์ ชุด 3300 ของAmerica Caterpilla ผลิตสำหรับวิศวเครื่องจักกร มีการสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัท ...
    1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 4114/6114เครื่องดีเซล ชุด 4114 ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด 6114 ใช้วิธีการออกเเบบที่มีความก้าวหน้า มีโครงสร้างที่เเข็งเเรงอย่างมาก บริเวณอัตราเเรงม้าที่คลุมเครื่องดีเซล ...
    1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด D9เครื่องดีเซลชุดนี้ ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซล ชุด6114 นอกจากได้รับข้อดีของเครื่องดีเซลชุด 6114 เเลั้ว ยังทำการออกเเบบอะไหล่ที่สำคัญใหม่ ทำให้เเรงม้าเเรงมากขึ้น ...
    1. เครื่องยนต์ดีเซล ชุด G128เครื่องดีเซล ชุด นี้ค้นคว้าผลิตด้วยพื้นฐานจากเครื่องดีเซลชุด 135 ปรับปรุงเชื้อเพลิง รูปร่างเครื่อง เพลาข้อเหวี่ยง ลูกสูบเครื่องยนต์ก้านสูบ เเละระบบเย็นยะเยือะหล่อลื่นใหม่ ทำการสมรรถนะเปลี่ยนกายที่ดีกว่า ...
    1. เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเครื่องบรรทุกลำเลียงตารางรายละเอียดเครื่องดีเซลการใช้ในเครื่องบรรทุกลำเลียง ...

32 1