เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส สลับ & เครื่องสตาร์ท

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส สลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส สลับ & เครื่องสตาร์ท

Shanghai Diesel Engine