หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องยนต์ » เครื่องยนต์สำหรับเรือ

เครื่องยนต์สำหรับเรือ

    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือ ชุด 95/135 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน ...
    1. เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเรือ D683 ในต้นปี 1990 บริษัทได้ร่วมมือกับ SDECและ AVL ผลิตออกเครื่องยนต์ดีเซลเรือชุด d683 ซึ่งมีมาตรฐานในระบบของ IMO เครื่องยนต์นี้น้ำหนักเบา อัตราความเร็วการหมุนสูง ปริมาณความจุระบายน้อย ...
    1. กระปุกเกียร์สำหรับเครื่องยนต์เรือSDEC กระปุกเกียร์สำหรับเครื่องยนต์เรือSDEC ของบริษัทผลิตกระปุกเกียร์ หังโจว จำกัด รุ่น600-4000RPM ...