วิศวเครื่องจักกร

วิศวเครื่องจักกร

เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121

เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ยอมรับจากผลิตภัณฑ์ ชุด 3300 ของAmerica Caterpilla ผลิตสำหรับวิศวเครื่องจักกร มีการสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัทAmerica Caterpilla จำนวนผลิตภัณฑ์เกิน 1 ล้านเครื่องในโลก
ขนาดเดียวกัน อุปกรณ์ต่างๆเเละอุปกรณ์ที่ทดลองผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เซี่ยงไฮ้ เครื่องยนต์น้ำมันดีเซล หุ้นส่วน จำกัดก็นำเข้าจากAmerica Caterpilla เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าจากอเมรอกา การออกเเบบเเละการติดตั้งยิ่งระมัดระวังความเชื่อถือของอะไหล่ ด้วยเหตุนี้ เครื่องยนต์ดีเซล ชุด 121จึงมีคุณภาพสูงเเละมีความน่าเชื่อถืออย่างดี ได้รับว่าเป็นเเรงม้าไพ่เก็งในอาณาจักรวิศวเครื่องจักกร

มีความน่าเชื่อถือสูงดี
การออกเเบบของชิ้นส่วนประกอบเเละเครื่องทั้งตัวสุดยอด มีความน่าเชื่อถือดีเเละอายุการใช้งานยาวนาน วิธีการออกเเบบทั้งหมดเพื่อป้องกันการเสียดทาน ทำให้เครื่องมีความเชื่อถือเเละมีความคงทนมาก
ข้อมูลสถิติเเสดงว่า ปกติเว้นระยะเวลาการเกิดอาการเสียของเครื่องประกอบรถบรรทุกเเละรถเเทรกเตอร์เกลี่ยดินนานกว่า 4,000ชั่วโมง ระยะเวลาซ่อมนานกว่า 10000 ชั่วโมง ถ้าสิ่งเเวดล้อมเเย่เป็น D7G (160kW/2,000r/min) เว้นระยะเวลาการเกิดการเสียรถยานเกราะเป็น 4167ชั่วโมง ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ย 11500ชั่วโมง

อัตราเเรงม้าเเรงมาก
ปริมาณการระบาย 10.45L มากกว่าผู้เเข่งในอานาจักรวิศวเครื่องจักกร จำนวนสัมประสิทธิ์เเรงในการหมุนที่สูงสุด1.5 จึงมีอัตราเเรงม้าเเรงเเรงมาก ใช้ได้ดีมาก มีความนิยอมทั่วไป

ประสิทธิภาพการทำงานได้รอบสูง
เมื่อเปรียบกับเครื่องยนต์ดีเซลอี่นเเล้ว ประสิทธิภาพการทำงาน จะสูงกว่าผู้เเข่งขัน23% อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคิดตามหน่วยจะต่ำกว่า10% ทั้งเร็วทั้งประหยัดเเละยิ่งถูกด้วย

มีความเหมาะสมกันใช้ในที่ราบสูงได้ดีมาก
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูง4500 เมตรในที่ราบสูง อัตราเเรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลไม่เสียหาย

สะดวกเเละง่ายต่อการบำรุงรักษาเเละซ่อม
อุปกรณ์ทุกอย่างครบ
อะไหล่ทั้งหมดผลิตเป็นภายในประเทศ มีขายทั่วประเทศ ซื้อได้สดวก ซ่อมได้ ราคาถูก

ติดเครื่องได้ยอดเยี่ยมทันทีในอุณหภูมิต่ำ
รายละเอียดหลักของเครื่อง

หมายเขเเบบเครื่อง
(Model)
เครื่องยนต์ดีเซล
เพิ่มความกดดัน
ชุด C61
21Z (C6121Z
Supercharged
Diesel Engine)
เครื่องยนต์ดีเซล S
upercharged
Inter-Cooling
ชุดC6121ZL
(C6121ZL
Supercharged
Inter-Cooling
Diesel
Engine)
บอร์×ระยะทาง
( Bore
× Stroke)
(mm)
120.7×152.4
ปริมาณก
ารระบายทั้งหมด
(displacement)
(L)
10.45
อัตราเเรงม้
าต่อความเร็ว(
Rated
Power/Speed )
(kW/r/min)
114/
1900
131/
1900
154/
2200
162/
2200
187/
2200
112/
2200
192/
2200
224/
2200
235/
2100
เเรงในการหม
ุนที่สูงสุดต่อความ
เร็ว(Maximum
Torque/
Speed)
(N.m/min)
687/1400 810/
1400
802/
1400
643/
1400
974/
1400
895/
1400
1000/
1400
1167/
1400
1250/
1400
อัตราสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง
น้อยสุด(
Minimum Fuel
Consumption)
(g/kW.h)
210 215 206
ปริมาณการระ
บายที่ได้รับ
ควันเเละลม
(Smoke@
Full-
LoadConcentration )(FSN)
3.0
ความสูงเ
หนือระดับน้ำ
ทะเล
ที่ได้รับ
(Allowable
Altitude) (m)
4500 4500 4500 3750 2000 4200 3200 2000 2000
จำนวนเ
สียงอื้ออึง(N
oise )
(dB(A))
≤99
Shanghai Diesel Engine