หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องยนต์ » วิศวเครื่องจักกร » เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับเครื่องขัด
ตารางรายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลการใช้ในเครื่องขัด

เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับเครื่องขัด

พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้สำหรับเครื่องขัด

ขนาดเครื่อง หมายเลขเเบบของเครื่องยนต์ดีเซล อัตราเเรงม้าต่อความเร็ว(kw/r/min) เเรงในการหมุนที่สูงสุดต่อความเร็ว
(N.m/r/min)
PY160 D6114ZG9B 125/2200 675/1540
PY165 C6121ZG14d 125/2200 652/1400
D6114ZG9B 125/2200 675/1540
PY180 D6114ZG1B 140/2300 650/1610
PY190 C6121ZG14c 143/2200 748/1400
D6114ZG1B 140/2200 670/1540
PY200 D6114ZG14B 147/2300 702/<1610
PY210 D6114ZG15B 156/2400 683/≤1680
PY220 C6121ZG14b 162/2200 843/1400
Shanghai Diesel Engine