แหวนกันรั่วเเละปะเก็น

เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น (เเหวนปิดน้ำมันให้เเน่นเเละกลุ่มปะเก็น)

แหวนกันรั่วเเละปะเก็น(ซีลกันน้ำมันเเละชุดปะเก็น)

เเหวนปิดน้ำมันผนึกเเน่นเเละกลุ่มปะเก็น

It. การใช้สำหรับ ชื่ออะไหล่ หมายเลขอะไหล่ หมายเหตุ
1 World leading ซีลกันน้ำมัน 2W1733 
2 World leading ซีลกันน้ำมัน 2W1734 
3 World leading ซีลกันน้ำมัน 9Y9895 ด้านหน้า
4 World leading ซีลกันน้ำมัน 7C6660 ด้านหน้า
5 World leading ซีลกันน้ำมัน 7W3200 ด้านหลัง
6 World leading ซีลกันน้ำมัน 39320487 ด้านหลัง
7 World leading ซีลกันน้ำมัน 4W0452 ด้านหลัง
8 World leading ซีลกันน้ำมัน 7C4297 ด้านหลัง
9 World leading ซีลกันน้ำมัน 1192921 /7C4163 ด้านหน้า
10 World leading ซีลกันน้ำมัน 53308011 ด้านหน้า
11 World leading ซีลกันน้ำมัน 73306901 ด้านหน้า
12 World leading ซีลกันน้ำมัน 1809964C91 ด้านหลัง
13 World leading ซีลกันน้ำมัน 1154109 /7C7473 ด้านหลัง
14 World leading ซีลกันน้ำมัน 7C7474 ด้านหลัง
15 World leading ซีลกันน้ำมัน 13306985 ด้านหน้า
16 World leading ซีลกันน้ำมัน 59320488 ด้านหน้า
17 World leading ซีลกันน้ำมัน 20680965 ด้านหน้า
18 World leading ซีลกันน้ำมัน 4W2606 ด้านหน้า
19 World leading ซีลกันน้ำมัน 4W2607 ด้านหลัง
20 World leading ซีลกันน้ำมัน 1138432 ด้านหน้า
21 World leading ซีลกันน้ำมัน 1138433 ด้านหลัง
22 World leading ซีลกันน้ำมัน 690437 ด้านหน้า
1 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3075523 
2 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3019600 
3 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3161742 มีที่นั่งโลหะ
4 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3895034 มีที่นั่งโลหะ
5 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3016791 
6 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3892020 มีที่นั่งโลหะ
7 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3895035 มีที่นั่งโลหะ
8 Cummins ซีลกันน้ำมัน 200307 เเบบมีสองทิศทาง
9 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020190 
10 Cummins ซีลกันน้ำมัน 5132155 เเบบมีสองทิศทาง
11 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3628895 
12 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3016789 
13 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3904353 มีที่นั่งโลหะ
14 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3078292 
15 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020185 
16 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020187 
17 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3004316 
18 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3921927 
19 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3328698 มีที่นั่งโลหะ
20 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3010457 
21 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3895037 มีที่นั่งโลหะ
22 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3006736 
23 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020186 
24 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3010458 
25 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020189 
26 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3020184 
27 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3016787 
28 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3933262 มีที่นั่งโลหะ
29 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3006737 
30 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3160925 มีที่นั่งโลหะ
31 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3074864 มีที่นั่งโลหะ
32 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3001772 
33 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3883620 มีที่นั่งโลหะ
34 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3883621 มีที่นั่งโลหะ
35 Cummins ซีลกันน้ำมัน 3082142 
36 Cummins ชุดปะเก็น ข้างบน 4BT 
37 Cummins ชุดปะเก็น ข้างล่าง 4BT 
38 Cummins ชุดปะเก็น ข้างบน 6BT 
39 Cummins ชุดปะเก็น ข้างล่าง 6BT 
40 Cummins ชุดปะเก็น ข้างบน 6CT 
41 Cummins ชุดปะเก็น ข้างล่าง 6CT 
หน้าหลัก