1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเรือยี่ห้อ CUMMINS 50HZ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน ...
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเรือยี่ห้อ CUMMINS 60HZ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเรือยี้ห้อจีน- Cummins ประกอบจากเครื่องยนต์เรือห้าชุด โดยมี4BT 6BT 6CT NT KT เป็นวิสาหกิจรวมทุนการผลิต (ชุดเครื่องยนต์D683ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลสำหรับเรือของจีน ...
    1. Cumminsเครื่องดีเซลผลักดันชุด ของจีน-CUMMINS ผลิตจากวิสาหกิจที่รวมทุนกับจีน การใช้สำหรับโดยรวมมี เรือระบายน้ำในทะเล เรือตาข่าย เรือประโมง เรือขนส่ง เรือโยงสำหรับเเม่น้ำลึก เเละอื่นๆ ...
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SC-SC หมายเหตุ กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้ ความมาตราฐานของเครื่องการทำงาน คือ อุณหภูมิ 27℃(90°F) ระดับความชื้นสัมพัทธ์ในการ ...
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SC-DF เมื่อทำการเลือกเเล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ Stamford กับ Marathon เป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเกินเเบกรับ ...
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า SC-Cหมายเหตุ กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้ ความมาตราฐานของเครื่องการทำงาน คือ อุณหภูมิ 27℃(90°F) ระดับความชื้นสัมพัทธ์ในการ ...