หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องยนต์ » เครื่องจักรกล-วิศวกรรม » เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน —รถขูดไสผิวถนน/เครื่องขุด-เครื่องกัด

เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน —รถขูดไสผิวถนน/เครื่องขุด-เครื่องกัด

เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน —รถขูดไสผิวถนน/เครื่องขุด-เครื่องกัด

เเบบ(รุ่น)เครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับรถขูดไสผิวถนน
รหัสเครื่อง รหัสเครื่องยนต์ พลังงาน/ความเร็ว (kW/min) เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน(N.m/r/min) มาตรฐานการปล่อยไอพิษ
6m~7m SC5D125G2B1 92/2200 440/1400~1500 EURO II
7.5m~9.5m SC8D180G2B1 132/2000 700/1500 EURO II
SC8D190G2B1 140/2300 720/1610 EURO II
SC8D220G2B1 162/2200 855/1300~1500 EURO II
12m SC11CB260G2 190/2000 1050/1400 EURO II
เเบบ(รุ่น)เครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับเครื่องขุด-เครื่องกัด
รหัสเครื่อง รหัสเครื่องยนต์ พลังงาน/ความเร็ว (kW/min) เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน(N.m/r/min) มาตรฐานการปล่อยไอพิษ
1m SC8D170G2B1 125/2200 700/1300~1500 EURO II
1.3m SC8D190G2B1 140/2300 720/1610 EURO II
SC8D220G2B1 162/2200 855/1300~1500 EURO II
SC11CB260G2 190/2000 1050/1400 EURO II
Shanghai Diesel Engine