หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์หลัก » เครื่องยนต์ » เครื่องจักรกล-วิศวกรรม » เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน—รถเกรดดิน,รถปรับพื้นถนน

เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน—รถเกรดดิน,รถปรับพื้นถนน

เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถนน/เครื่องจักรกลสำหรับงานสร้างถนน—รถบดถนน

เเบบ(รุ่น)เครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับรถเกรดดิน,รถปรับพื้นถนน
รหัสเครื่อง รหัสเครื่องยนต์ พลังงาน/ความเร็ว (kW/min) เเรงหมุนใหญ่สุด/ความเร็วหมุน(N.m/r/min) มาตรฐานการปล่อยไอพิษ
PY160 SC8D170G2B1 125/2200 700/1300~1500 EURO II
PY165 D6121ZG54 125/2200 652/1400 EURO I
SC8D170G2B1 125/2200 700/1300~1500 EURO II
PY180 SC8D190G2B1 140/2300 720/1610 EURO II
PY190 SC11CB195G2B1 143/2200 748/1400 EURO II
SC8D190.1G2B1 140/2200 720/1540 EURO II
PY200 SC8D200G2B1 147/2300 750/1610 EURO II
PY210 SC8D210G2B1 155/2200 840/1400 EURO II
PY220 SC11CB220G2B1 162/2200 843/1400 EURO II
PY260 SC11CB255G2B1 187/2200 969/1400 EURO II
Shanghai Diesel Engine