เพลาข้อเหวี่ยง

เพลาข้อเหวี่ยง

เพลาข้อเหวี่ยง

It. ชื่ออะไหล่ การใช้สำหรับ หมายเลขอะไหล่ หมายเหตุ
1 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3907803 เหล็กหลอม
2 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3907803 เหล็กหล่อ
2 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3908031 เหล็กหลอมเเบบมีเกียร์
3 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3907804 เหล็กหลอม
3 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3908032 เหล็กหลอมเเบบมีเกียร์
4 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3917320 เหล็กหลอม
5 เพลาข้อเหวี่ยง Cummins 3918986 เหล็กหลอมเเบบมีเกียร์
6 เพลาข้อเหวี่ยง World leading 4N7692 เหล็กหล่อเเบบมีเกียร์
7 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6205-31-1100 เหล็กหล่อ
8 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu   เหล็กหล่อ
9 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6134-31-1110 เหล็กหล่อ
10 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6130-32-1111 เหล็กหล่อ
11 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6110-33-1112 เหล็กหล่อ
12 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6207-31-1100 เหล็กหล่อ
13 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6136-31-1010 เหล็กหล่อ
14 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6222-31-1110 เหล็กหล่อ
15 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6138-31-1010 เหล็กหล่อ
16 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6151-31-1101 เหล็กหล่อ
17 เพลาข้อเหวี่ยง Komatsu 6127-31-1114 เหล็กหล่อ
18 เพลาข้อเหวี่ยง World leading 4N7693 เหล็กหลอม
19 เพลาข้อเหวี่ยง World leading 4N7693 เหล็กหลอมเเบบมีเกียร์
20 เพลาข้อเหวี่ยง World leading 4N7693 เหล็กหล่อ
21 เพลาข้อเหวี่ยง World leading 4N7692 เหล็กหล่อ
Shanghai Diesel Engine