เพลาลูกเบี้ยว

เพลาลูกเบี้ยว

เพลาลูกเบี้ยว

It. ชื่ออะไหล่ เครื่องยนต์ หมายเลขรูปเเบบ หมายเลขอะไหล่
1 เพลาลูกเบี้ยว Cummins 4BT 3914638
2 เพลาลูกเบี้ยว Cummins 6BT 3914639
3 เพลาลูกเบี้ยว แกนลูกเบี้ยว Euro 11 6BT 3283179
4 เพลาลูกเบี้ยว Cummins 6CT 3923478
5 เพลาลูกเบี้ยว Cummins NT855 3049024
6 เพลาลูกเบี้ยว Cummins NT855 3801763
7 เพลาลูกเบี้ยว Cummins NT855 3801030
8 เพลาลูกเบี้ยว Cummins BCIII 3025517
9 เพลาลูกเบี้ยว Cummins NT855 3025518
10 เพลาลูกเบี้ยว Cummins NG4 3044767
11 เพลาลูกเบี้ยว Cummins N14 3803738
12 เพลาลูกเบี้ยว Cummins K19 3066877
13 เพลาลูกเบี้ยว Cummins K19 3066882
14 เพลาลูกเบี้ยว Cummins K6G4 3076767
15 เพลาลูกเบี้ยว Cummins KTA38 (KV12) 3066884
16 เพลาลูกเบี้ยว Cummins KTA38 (KV12) 3066885
17 เพลาลูกเบี้ยว Cummins KG5 3062076
18 เพลาลูกเบี้ยว Cummins KG5 3062077
19 เพลาลูกเบี้ยว Cummins M11 3087856
20 เพลาลูกเบี้ยว Komatsu 6D102 6735-41-1111
21 เพลาลูกเบี้ยว Komatsu S6D125 6150-41-1012
22 เพลาลูกเบี้ยว Komatsu S6D105 6137-42-1020
23 เพลาลูกเบี้ยว Komatsu S6D95 6207-41-1100
Shanghai Diesel Engine