เครื่องยนต์ดีเซล ชุด D

เครื่องยนต์ดีเซล ชุด D เป็นสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างอิสระเต็มที่โดยนำประสบการณ์สูงสุดจากยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่นด้วยมีประสิทธิภาพชั้นนำเ ทคโนโลยีผู้ใหญ่และประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่โดดเด่น เเละมีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันได้อย่างมาก เสียงระกวนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เเละเหมาะใช้กับกำลังพลังงานรถผู้โดยสารโดยอย่างยิ่ง

ฝาครอบกระบอกสูบสมบูรณ์เเบบ                                            ลูกสูบกับทางผ่านน้ำมันเย็นภายใน

เครื่องยนต์ทั้งตัวมีความแข็งแกร่งที่ดี
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่ต่ำมาก

ผลทำความเย็นของลูกสูดีขึ้น
การดำเนินงานของลูกสูบมีความเชื่อถือมากขึ้น

แหวนลูกสูบแบบเหล็กญี่ปุ่นพิเศษและเทคโน
โลยีการประมวลผลการขัดไลเนอร์กระบอกสูบ NPR
ห้องเผาไหม้เเบบหมุนพ่นไอดับเบิล(Double-Squish) Swirl

ลักษณะการดำเนินงานของแรงคู่เสียดทาน
(Friction Pair)ดีที่สุด
ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นและการบริโภคขอ
งเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

การปรับปรุงคุณภาพของผสมอากาศกับเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น และอัตราการเผาไหม้ที่สูงขึ้น
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงและปริมาณการปล่อยไอพิษลดลง

เครื่องเพิ่มกำลังความดันที่มีป
ระสิทธิภาพพิเศษสำหรับรถโดยสาร
ท่อน้ำมันแรงดันสูงโดยใช้วัสดุ
โลหะสองชั้นนำเข้าจากญี่ปุ่น

สิ่งสกปรกน้ำมันเครื่องยนต์ลดลง
การสึกหรอและการฉีกขาดของแหวนลูกสูบลดลง

ความจุต้านทานความดันสูงเเละมีความสามารถป้องกันการกัดกร่อนด้วย ท่อน้ำมันมีความแม่นยำสูง

การหล่อช่องระบายอากาศ(Airway Casting)ที่สมบูรณ์เเบบ
การกระเเสหมุนวนของช่องทางระบายอากาศสามารถมั่นใจให้ความสอดคล้องได้

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทั้งหมดและความสอดคล้องของมันได้รับการปรับปรุงดีมากขึ้น

เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ระบบเชื้อเเพลิงคอมมอนเรลที่ความดันสูงของนิปปอนเด็นโซ่(Nippon Denso)

การป้องกันและการเตือนสำหรับอุณหภูมิต่ำแ
ละอุณหภูมิสูงเพื่อทำให้ร้อนขึ้น
รับประกันความน่าเชื่อถืออย่างชาญฉลาดสำหรับ
แรงคู่เสียดทานและระยะเวลาให้บริการเป
็นเวลานานของเครื่องยนต์

ความดันหัวฉีดเชื้อเพลิงสูงสุด180MP ได้รับผลดีจากการละอองน้ำมันเชื้อเพลิง และแข็งแรงมากขึ้น
การปรับตัวเพื่อเหมาะกับผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ปริมาณการปล่อยไอพิษเเละเสียงรบกวนของเครื่องยนต์ลดลง และการใช้เชื้อเพลิงที่มีความน่าเชื่อถือสูง

เครื่องกรองน้ำมันเเบบ
ไหลเต็มที่โดยใช้เครื่องกรองที่เพิ่มเติม
เทคโนโลยีโหมดการทำงานดับเบิลแล
ะโหมดการดำเนินงานมัลติ

เครื่องกรองน้ำมันเเบบไหลเต็มที่โดยใช้เครื่องกรองที่เพิ่มเติม การสึกหรอและการฉีกขาดของแหวนลูกสูบลดลง

ตรงความต้องการปรับตัวสำหรับการเลือกใช้กำลังพลังงานของยานพาหนะ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงยิ่งมากขึ้น

เทคโนโลยีการรวมเข้าด้วยกันของฟังก์ชั่นควบคุมไฟฟ้า

การควบคุมการรวมกันของเครื่องยนต์และยานพาหนะทั้งหมด
ตามความต้องการผู้ใช้ ทันสมัยล่ดสุด อัจฉริยะและสะดวก

Shanghai Diesel Engine